รับมือและป้องกันตัวคุณอย่างไรเมื่อมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รู้ว่ามันแพร่กระจายอย่างไร

• ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
• วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเจ็บป่วยคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไวรัสนี้
• ไวรัสนี้เชื่อว่าแพร่กระจายจากคนสู่คนเป็นหลัก
o ระหว่างคนที่อยู่ใกล้ชิดกัน (ภายในประมาณ 6 ฟุต)
o ผ่านละอองระบบทางเดินหายใจ เมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจาม
• หยดน้ำหรือละอองเหล่านี้สามารถตกลงสู่ปากหรือจมูกของคนที่อยู่ใกล้เคียงหรืออาจสูดดมเข้าไปในปอด

ทำตามขั้นตอนเพื่อป้องกันตัวเอง

ทำความสะอาดมือบ่อยๆ
• ล้างมือให้สะอาด บ่อยครั้งด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาทีโดยเฉพาะหลังจากที่คุณอยู่ในสถานที่สาธารณะหรือหลังจากเป่าจมูกไอหรือจาม
• หากไม่มีสบู่และน้ำให้ ใช้มือล้างด้วยเจลทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ครอบคลุมทุกพื้นผิวของมือและถูให้เข้ากันจนรู้สึกแห้ง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตาจมูกและปาก ด้วยมือที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาด

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
• กำหนดระยะห่างระหว่างตัวคุณและคนอื่นๆ หาก COVID-19 กำลังแพร่กระจายในชุมชนของคุณ สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนัก

ทำตามขั้นตอนเพื่อปกป้องผู้อื่น

อยู่บ้านตลอดเวลา ถ้าคุณป่วย

• อยู่บ้าน ถ้าคุณป่วย ยกเว้นได้รับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลหรือสถานที่ ที่จัดเตรียมเพื่อบริการสาธารณสุข

ครอบคลุมอาการไอและจาม

• ปิดปากและจมูก ด้วยกระดาษทิชชูเมื่อคุณไอหรือจามหรือใช้ด้านในของข้อศอก
• โยนเนื้อเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วลงในถังขยะ
• ล้างมือให้สะอาด ทันทีด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หากไม่มีสบู่และน้ำให้ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70%

สวมหน้ากากหากคุณป่วย

• หากคุณป่วย: คุณควรสวมหน้ากากเวลาที่คุณอยู่กับคนรอบข้าง (เช่น การอยู่ในห้องหรือในยานพาหนะร่วมกัน) และก่อนเข้าสำนักงานผู้ให้บริการด้านสุขภาพ หากคุณไม่สามารถสวมหน้ากาก (เช่น เพราะทำให้เกิดปัญหาในการหายใจ) คุณควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันอาการไอและจามและผู้ที่ดูแลคุณควรสวมหน้ากากป้องกันหากพวกเขาเข้ามาในห้องของคุณ เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าคุณป่วย
• หากคุณไม่ป่วย: คุณไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากป้องกันตัวจนกว่าคุณจะดูแลผู้ที่ป่วย หรือใกล้บุคคลที่เสี่ยงติดโรค หรืออยู่ในแหล่งชุมชนหรือสถานที่แออัด (ซึ่งควรหลีกเลี่ยง)
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

• ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ พื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆทุกวัน ซึ่งรวมถึง ลูกบิด ประตูทสวิตช์ไฟ เคาน์เตอร์ พร้อมที่จับ โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ คีย์บอร์ดห้องน้ำ ก๊อกน้ำ และอ่างล้างมือ ฯลฯ
• หากพื้นผิวสกปรกให้ทำความสะอาด: ใช้ผงซักฟอกหรือสบู่และน้ำก่อนการฆ่าเชื้อ
หากต้องการฆ่าเชื้อ:ยาฆ่าเชื้อในครัวเรือนที่จดทะเบียนโดย EPA ส่วนใหญ่จะใช้งานได้ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับพื้นผิว
นอกจากนี้ รวมถึง:
• เจือจางสารฟอกขาวในครัวเรือนของคุณ
ในการทำน้ำยาฟอกขาวให้ผสม:
– 5 ช้อนโต๊ะ (1/3 ถ้วย) ฟอกสีต่อแกลลอนน้ำ
หรือ
– 4 ช้อนชาฟอกสีต่อน้ำหนึ่งควอร์ต (น้ำ 1 ควอร์ต เท่ากับน้ำประมาณ 1.14 ลิตร)
– ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานและการระบายอากาศที่เหมาะสม ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านวันหมดอายุ อย่าผสมน้ำยาฟอกขาวที่ใช้ในครัวเรือนกับแอมโมเนียหรือน้ำยาทำความสะอาดอื่น ๆ สารฟอกขาวในครัวเรือนที่ยังไม่หมดอายุจะมีประสิทธิภาพต่อ coronaviruses เมื่อเจือจางอย่างเหมาะสม
• สารละลายแอลกอฮอล์
– ตรวจสอบว่าสารละลายมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70%
– ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ที่มาและความสำคัญ : มีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ coronavirus สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค coronavirus 2019 (COVID-19) จากสิ่งที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันเกี่ยวกับ coronavirus และ coronaviruses ที่คล้ายกันที่ทำให้เกิดโรคซาร์สและ MERS แพร่กระจายจากคนสู่คน ด้วยไวรัสเหล่านี้ เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในหมู่ผู้ติดต่อใกล้ชิด (ภายในประมาณ 6 ฟุต) การส่งผ่านชนิดนี้เกิดขึ้นผ่านทางเดินหายใจละออง ในทางกลับกันการแพร่กระจายของ coronavirus แบบใหม่ไปยังบุคคลจากพื้นผิวที่ปนเปื้อนด้วยไวรัส การส่งผ่านของ coronavirus เกิดขึ้นบ่อยมากผ่านทางเดินหายใจ หลักฐานในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า coronavirus ยังคงติดอยู่ได้หลายชั่วโมงต่อวันบนพื้นผิวที่ทำจากวัสดุที่หลากหลาย การทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกอย่างเห็นได้ชัดตามด้วยการฆ่าเชื้อเป็นมาตรการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกัน COVID-19 และการเจ็บป่วยทางเดินหายใจจากไวรัสอื่น ๆ ในครัวเรือนและในชุมชน
วัตถุประสงค์ : คำแนะนำนี้ เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของครัวเรือนที่ บุคคลภายใต้การสอบสวน (PUI) หรือผู้ที่ได้รับการยืนยัน COVID-19 อาศัยอยู่หรืออาจอยู่ในการแยกตัวเอง มันมีวัตถุประสงค์เพื่อ จำกัดการอยู่รอดของไวรัสในสภาพแวดล้อม คำแนะนำเหล่านี้จะได้รับการอัปเดตหากมีข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางนี้มุ่งเน้นไปที่การทำความสะอาดในครัวเรือนและมีไว้สำหรับสาธารณชนทั่วไป

• การทำความสะอาด หมายถึงการกำจัดเชื้อโรคสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว การทำความสะอาดไม่ได้ฆ่าเชื้อโรค แต่โดยการเอาเชื้อโรคออก มันจะลดจำนวนและความเสี่ยงของการติดเชื้อ
• การฆ่าเชื้อ หมายถึงการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว กระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกหรือกำจัดเชื้อโรค แต่โดยการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว หลังจากทำความสะอาดจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามบ้าน

สมาชิกชุมชนสามารถฝึกทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ (ตัวอย่างเช่น: ตาราง, ลูกบิดประตู, สวิตช์ไฟ, ที่จับ, โต๊ะทำงาน, ห้องน้ำ, ก๊อกน้ำ, อ่างล้างมือ) กับน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนและน้ำยาฆ่าเชื้อที่จดทะเบียน EPA ที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิว ฉลากมีคำแนะนำสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อควรระวังที่คุณควรทำเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เช่นสวมถุงมือและทำให้แน่ใจว่าคุณมีการระบายอากาศที่ดีระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำทั่วไปสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของครัวเรือนที่มีผู้คนแยกจากกันในการดูแลบ้าน (เช่นสงสัย / ได้รับการยืนยันว่ามี COVID-19)
• สมาชิกในครัวเรือนควรให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของ COVID-19 และป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ในบ้าน
• ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสสูงทุกวันในพื้นที่ส่วนกลางของใช้ในครัวเรือน (เช่น โต๊ะ เก้าอี้แอ่น ลูกบิดประตู ลูกบิด สวิตช์ไฟรีโมท รีโมท มือจับ โต๊ะทำงาน ห้องน้ำ อ่างล้างมือ)
– ในห้องนอน / ห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ: พิจารณาลดความถี่ในการทำความสะอาดตามความจำเป็น (เช่นรายการที่เปื้อนและพื้นผิว) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลที่ไม่จำเป็นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คนป่วยควรอยู่ในห้องเฉพาะและอยู่ห่างจากคนอื่นในบ้านตามคำแนะนำการดูแลบ้าน

– ผู้ดูแลสามารถจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนบุคคลสำหรับห้องพักและห้องน้ำของผู้ป่วยเว้นแต่ห้องจะถูกครอบครองโดยเด็กหรือบุคคลอื่นที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่เหมาะสม วัสดุเหล่านี้รวมถึงเนื้อเยื่อผ้าเช็ดตัวกระดาษน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อที่ลงทะเบียนโดย EPA
– หากไม่มีห้องน้ำแยกต่างหากห้องน้ำควรได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจากใช้งานโดยผู้ป่วยแต่ละครั้ง หากเป็นไปไม่ได้ผู้ดูแลควรรอนานเท่าที่จะทำได้หลังจากใช้งานโดยผู้ป่วยเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสสูง
• สมาชิกในครัวเรือนควรปฏิบัติตาม คำแนะนำการดูแลที่บ้าน เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องสงสัย / ยืนยัน COVID-19 และห้องแยก / ห้องน้ำ

วิธีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ:

พื้นผิว

• สวมถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งเมื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิว ควรทิ้งถุงมือทุกครั้งหลังทำความสะอาด หากใช้ถุงมือที่ใช้ซ้ำได้ควรใช้ถุงมือเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสำหรับ COVID-19 และไม่ควรใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ใช้ ทำความสะอาดมือ ทันทีหลังจากถอดถุงมือออก
• หากพื้นผิวสกปรกพวกเขาควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือสบู่และน้ำก่อนการฆ่าเชื้อ
• สำหรับการฆ่าเชื้อสารละลายฟอกสีในครัวเรือนเจือจางสารละลายแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% และสารฆ่าเชื้อในครัวเรือนที่จดทะเบียนโดย EPA ควรมีประสิทธิภาพ
– สารละลายฟอกสีในครัวเรือนปรับลดสามารถใช้ได้ถ้าเหมาะสมกับพื้นผิว ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานและการระบายอากาศที่เหมาะสม ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านวันหมดอายุ อย่าผสมน้ำยาฟอกขาวที่ใช้ในครัวเรือนกับแอมโมเนียหรือน้ำยาทำความสะอาดอื่น ๆ สารฟอกขาวในครัวเรือนที่ยังไม่หมดอายุจะมีประสิทธิภาพต่อ coronaviruses เมื่อเจือจางอย่างเหมาะสม
– เตรียมน้ำยาฟอกขาวโดยผสม:
 5 ช้อนโต๊ะ (1/3 ถ้วยต่อถ้วย) ฟอกสีต่อน้ำหนึ่งแกลลอนหรือ
 4 ช้อนชาฟอกสีต่อน้ำหนึ่งควอร์ต (น้ำ 1 ควอร์ต เท่ากับน้ำประมาณ 1.14 ลิตร)
• สำหรับพื้นผิวที่นิ่ม (รูพรุน) เช่นพื้นพรมพรมและผ้าม่านให้เอาสิ่งเจือปนที่มองเห็นออกได้หากมีอยู่และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมซึ่งระบุไว้สำหรับใช้กับพื้นผิวเหล่านี้ หลังจากทำความสะอาด:
– ซักล้างเครื่องมือตามความเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต
• สวมถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งเมื่อจัดการกับผ้าสกปรกจากผู้ป่วยและทิ้งหลังจากใช้งานทุกครั้ง หากใช้ถุงมือที่ใช้ซ้ำได้ควรใช้ถุงมือเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสำหรับ COVID-19 และไม่ควรใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นในครัวเรือน ทำความสะอาดมือ ทันทีหลังจากถอดถุงมือออก

o หากไม่ได้ใช้ถุงมือเมื่อซักผ้าที่สกปรกให้ล้างมือหลังจากนั้น
o ถ้าเป็นไปได้อย่าเขย่าผ้าสกปรก สิ่งนี้จะลดความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายไวรัสผ่านทางอากาศ
o ซักอุปกรณ์ตามความเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากเป็นไปได้ให้ซักอุปกรณ์โดยใช้การตั้งค่าน้ำที่อบอุ่นที่สุดสำหรับรายการและรายการที่แห้งสนิท ซักรีดสกปรกจากคนป่วยสามารถล้างด้วยสิ่งของของผู้อื่น
o ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตู้เสื้อผ้าตามคำแนะนำด้านบนสำหรับพื้นผิว หากเป็นไปได้ให้พิจารณาวางถุงซับที่ทิ้งแล้ว (สามารถทิ้งได้)

สุขอนามัยของมือและมาตรการป้องกันอื่น ๆ

• สมาชิกในครัวเรือนควร ทำความสะอาดมือบ่อยๆ รวมถึงทันทีหลังจากถอดถุงมือและหลังการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา 20 วินาที หากไม่มีสบู่และน้ำและมือไม่สกปรกอย่างเห็นได้ชัดอาจใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% อย่างไรก็ตามหากมือสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง

• สมาชิกในครัวเรือนควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามปกติในที่ทำงานและที่บ้านรวมถึงสุขอนามัยของมือที่แนะนำและหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาจมูกหรือปากด้วยมือที่ไม่ได้ล้าง
o เวลาใดที่ควรทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม:

 หลังจากเป่าจมูกไอหรือจาม
 หลังจากใช้ห้องน้ำ
 ก่อนรับประทานอาหารหรือเตรียมอาหาร
 หลังสัมผัสสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง
 ก่อนและหลังให้การดูแลตามปกติสำหรับบุคคลอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ (เช่นเด็ก)

วิธีเลือกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ลดโควิด-19
ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถสังเกต 3 จุดที่สำคัญ ได้แก่

– มีข้อความระบุว่า สามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส”
– มีสารสำคัญเป็นสารฆ่าเชื้อ เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ คลอโรไซลีนอล อัลคิลไดเมทิลเบนซิล แอมโมเนียมคลอไรด์ (หรือเบนซัลโคเนียมคลอไรด์)
– มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย.
ผู้บริโภคควรปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสพื้นผิวเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ กรณีพื้นผิวสกปรกมากควรขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความสกปรกจะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ที่สำคัญควรฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ เป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ห้ามนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมาใช้เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนผิวหนัง และห้ามนำผลิตภัณฑ์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้

Reference:
– CDC : Centers for Disease Control and Prevention (2020)
– สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (2563)

เรียบเรียงและแปลโดย

ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์

ข้อมูลการติดต่อ
หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมบริการฯ
กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ
กองบริหารการสาธารณสุข
Tel. 02-590-1769  Mobile: 092-573-3547

ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : 5 แนวทางการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19