คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการ และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

[pdf-embedder url=”https://www.drsudafa.com/wp-co […]

R2R : การศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม ผลงานและบริการที่ได้รับจากส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

[pdf-embedder url=”https://www.drsudafa.com/wp-co […]

รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ

[pdf-embedder url=”https://www.drsudafa.com/wp-co […]

รับข้อมูล ความรู้สู้ COVID-19 ได้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์COVID-19 ,เฟสบุค “ไทยรู้สู้โควิด” ,ศูนย์ข้อมูลCOVID-19และติดตามชมการแถลงข่าวประจำวัน การรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยที่เฟสบุค กระทรวงสาธารณสุข@fanmoph

https://m.facebook.com/thaimoph/ รับข้อมูลความรู้สู้ CO […]

รับมือและป้องกันตัวคุณอย่างไรเมื่อมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Part1)

Reference: CDC : Centers for Disease Control and Prevention (2020) รับมือและป้องกันตัวคุณอย่างไรเมื่อมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ความรู้เกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) เพื่อการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) (Part 2)

ที่มา: CDC : Centers for Disease Control and Prevention (2020) นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมครอบครัวของคุณในกรณีที่ COVID-19 แพร่กระจาย...