ประเมินผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ฯ 27 กพ.-1 มีค.62 ณ รร.เวสต์เกต เรสซิเดนซ์